• ساعت کار 07:45 - 15:45

پارک علم و فناوری استان اردبیل

قوانین و مقررات

مدیر سیستم

قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات

حمایت ها و تسهیلات قابل اعطا به شرکت ها و موسسات دانش بنیان

مطلب قبلی 110برنامه حمایتی از شرکت های دانش بنیان و روش استفاده آنها
مطلب بعدی ماده 4قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
Print
290 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

انتخابگر پوسته

rsatm.ir