• ساعت کار 07:45 - 15:45

پارک علم و فناوری استان اردبیل

قوانین و مقررات

مدیر سیستم

ماده 4قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مصوبه هیات وزیران

مطلب قبلی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات
مطلب بعدی ماده 43قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور
Print
293 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

انتخابگر پوسته

rsatm.ir