• ساعت کار 07:45 - 15:45

پارک علم و فناوری استان اردبیل

ارتباط با حراست

واحد حراست پارک علم و فناوری استان اردبیل در میدان باکری طبقه پنجم ساختمان پارک علم و فناوری واقع است 

این واحد به عنوان یکی از حامیان نخبگان و فناوران استان آمادگی دریافت هرگونه شکایات، گزارشات، انتقادات و پیشنهادات گرانبهای مراجعین و کارکنان پارک را به صورت حضوری، تلفنی، فکس و ... را دارد

شماره های تماس :

شماره مستقیم 33525338-045

داخلی 106

شماره فکس :

045-33525338

 

 

 

 

 

 

 

rsatm.ir