• ساعت کار 07:45 - 15:45

پارک علم و فناوری استان اردبیل

آرشیو

شرکت ها و شتاب دهنده ها : آشنایی با سرمایه گذاری خطر پذیر و انواع روش های تامین مالی vc ها و صندوق های پژوهشی و فناوری

ﺳﻪشنبه, 20 آبان,1399

شرکت ها و شتاب دهنده ها : آشنایی با سرمایه گذاری خطر پذیر و انواع روش های تامین مالی vc ها و صندوق های پژوهشی و فناوری

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

انتخابگر پوسته

rsatm.ir