• ساعت کار 07:45 - 15:45

پارک علم و فناوری استان اردبیل

آرشیو

ایجاد سه سرای نوآوری تخصصی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چهارشنبه, 29 بهمن,1399

ایجاد سه سرای نوآوری تخصصی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

با نظارت و همکاری پارک علم و فناوری اردبیل سه سرای نوآوری تخصصی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ایجاد راه انداری می شود.

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

انتخابگر پوسته

rsatm.ir