• ساعت کار 07:45 - 15:45

پارک علم و فناوری استان اردبیل

آرشیو

دانشگاه محقق اردبیلی با همکاری پارک علم و فناوری استان اردبیل(کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت توسعه گردشگری پایدار (با تاکید بر استان اردبیل))

جمعه, 09 مهر,1400

دانشگاه محقق اردبیلی با همکاری پارک علم و فناوری استان اردبیل(کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت توسعه گردشگری پایدار (با تاکید بر استان اردبیل))

 پنل گردشگری با رویکرد فناوری : https://www.skyroom.online/ch/technologyuma/panela

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

انتخابگر پوسته

rsatm.ir