park
جلسه شرکت نت ریل برای ارائه شهر مجازی در جمع مدیران پارک علم و فناوری استان اردبیل
جلسه شرکت نت ریل برای ارائه شهر مجازی در جمع مدیران پارک علم و فناوری استان اردبیل

جلسه شرکت نت ریل برای ارائه شهر مجازی در جمع مدیران پارک علم...

جلسه شرکت نت ریل برای ارائه شهر مجازی در جمع مدیران پارک علم و فناوری استان اردبیل

اخبار

جلسه شرکت نت ریل برای ارائه شهر مجازی در جمع مدیران پارک علم و فناوری استان اردبیل

جلسه مقدماتی رئیس پارک علم فناوری استان اردبیل با سرمایه گذار استارتاپی
جلسه مقدماتی رئیس پارک علم فناوری استان اردبیل با سرمایه گذار استارتاپی

جلسه مقدماتی رئیس پارک علم فناوری استان اردبیل با سرمایه...

جلسه مقدماتی رئیس پارک علم فناوری استان اردبیل با سرمایه گذار استارتاپی

اخبار

جلسه مقدماتی رئیس پارک علم فناوری استان اردبیل با سرمایه گذار استارتاپی

بازدید میدانی و بررسی تخصصی استفاده از ظرفیت فناوران پارک در حوزه هوش مصنوعی در پزشکی
بازدید میدانی و بررسی تخصصی استفاده از ظرفیت فناوران پارک در حوزه هوش مصنوعی در پزشکی

بازدید میدانی و بررسی تخصصی استفاده از ظرفیت فناوران پارک در...

بازدید میدانی و بررسی تخصصی استفاده از ظرفیت فناوران پارک در حوزه هوش مصنوعی در پزشکی

اخبار

بازدید میدانی و بررسی تخصصی استفاده از ظرفیت فناوران پارک در حوزه هوش مصنوعی در پزشکی

نشست تخصصی
نشست تخصصی

نشست تخصصی "سرمایه گذاری فناوری TIM "در پارک علم و فناوری...

نشست تخصصی "سرمایه گذاری فناوری TIM "در پارک علم و فناوری اردبیل

اخبار

نشست تخصصی "سرمایه گذاری فناوری TIM "در پارک علم و فناوری اردبیل

1234

تازه های تکنولوژی

RSS
12

پارک در رسانه ها

لینک های مرتبط

27
شرکت های دانش بنیان
4
صنایع خلاق
92
واحدهای فناور موسسات
73
واحدهای فناور مرکز رشد
132
واحدهای پیش رشد
دی ان ان