park
فراخوان ایده در حوزه کشاورزی، آب و خشکسالی و حفاظت محیط زیست

فراخوان ایده در حوزه کشاورزی، آب و خشکسالی و حفاظت محیط زیست حمایت ویژه از نمونه سازی تا تجاری سازی

فراخوان ایده در حوزه کشاورزی، آب و خشکسالی و حفاظت محیط زیست

فراخوان شناسایی و حمایت از ایده ها، پیشنهادان و طرح های کنترل، پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا

فراخوان شناسایی و حمایت از ایده ها، پیشنهادان و طرح های کنترل، پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا

RSS
124678910انتها

تازه های تکنولوژی

RSS
123

پارک در رسانه ها

لینک های مرتبط

شرکت های مستقر در پارک

گالری

27
شرکت های دانش بنیان
4
صنایع خلاق
92
واحدهای فناور موسسات
73
واحدهای فناور مرکز رشد
132
واحدهای پیش رشد
rsatm.ir