پارک علم و فناوری استان اردبیل

روابط عمومی و امور بین الملل

واحد روابط عمومی و بین الملل از واحدهای حوزه ریاست بوده که در راستای اطلاع رسانی و فراهم سازی زمینه های لازم در تعاملات خارجی و داخلی فعالیت می کند. این واحد مسئول

برقراری تعاملات سازنده و هماهنگی با ادارات، سازمانها یا نهادها بوده و تصویر و چگونگی این وظایف را به بیرون به درستی ارائه میدهد.

 

+ اهداف و شرح وظایف روابط عمومی:


   -  پیگیری و اجرای دستورات رئیس پارک.


  - جواب گوئی و رسیدگی به مشکلاتی که ارباب‌رجوع با واحدهای مختلف پارک


  - برنامه‌ریزی در جهت ارتباط با صاحب‌نظران، اندیشمندان، متخصصین، نخبگان و کارآفرینان به‌منظور جلب حمایت آنان و انتقال دانش فنی.


  - برنامه‌ریزی و اداره امور استارت آپ ها، کنفرانس‌ها و سمینارها


  - ارائه اخبار و اطلاعات به بیرون


  - روزرسانی و ارائه اطلاعات لازم در سایت اینترنتی پارک


  - تهیه عکس و فیلم از جلسات و مناسبت ها


  - عضویت در مجامع بین المللی و داخلی

 

 

+  اهداف و شرح وظایف روابط بین الملل:


  - ارتباط با رایزنان اقتصادی و سفارتهای خارج از کشور و اتاقهای مشترک کشورهای مربوطه


  - سفیران


  - رایزنان اقتصادی


  - اتاقهای مشترک


  - استخراج تقویم بازدید از نمایشگاه¬های پارک علم و فناوری و کشورهای روسیه، ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان، ارمنستان، امارات، ترکیه، عمان، هند، گرجستان، تاجیکستان،

مجارستان و ...


  - تدوین برنامه سیاست خارجی سالانه


  - ارائه فراخوان (هر سه ماه)


  - شناسایی دفاتر تجاری ایران در کشورهای خارج (با اتاق ایران) برای داشتن نمایشگاههای دائمی


  - دسترسی به مناقصات کشورهای همسایه (از طریق سفارتخانه ها)


  - استخراج نمایشگاههای اختصاصی ایران در خارج از کشور (سازمان توسعه تجارت)


  - اختصاص پاویون برای تولیدکنندگان در نمایشگاههای اختصاصی ایران در خارج از کشور


  - اعزام و پذیرش هیات و دعوت از سفرای خارجی مقیم تهران و دانش بنیانهای هم ردیف کشورهای مختلف


  - استفاده از دانش فنی پارک های علم و فناوری خارجی (به ویژه: سنگاپور- مالزی- مجارستان- ترکیه)


  - پیگیری ملاقاتها با مسئولین پارک علم و فناوری انجام شده


  - تشکیل جلسه با تمامی ارگان ها برای عقد تفاهم نامه و شروع همکاری مدون (با تخصیص نیروی مسوول برای پیگیری و تداوم)


  - تشکیل کمیته یا کمسیون تخصصی برای: معدن- گردشگری- صنعت- کشاورزی- خدمات- آموزش


  - جذب سرمایه¬گذار خارجی و ارائه امتیازات ویژه برای سرمایه¬گذاران


  - برگزاری استارت آپ های مشترک بین المللی

 

 

 

 

 

 

 

RSS
1345678910انتها
rsatm.ir