پارک علم و فناوری استان اردبیل

آغاز عملیات آماده سازی اراضی برای واگذاری به شرکتهای فناور و دانش بنیان استان با حضور فرماندار اردبیل

پنجشنبه, 30 تیر,1401

آغاز عملیات آماده سازی اراضی برای واگذاری به شرکتهای فناور و دانش بنیان استان با حضور فرماندار اردبیل

آغاز عملیات آماده سازی اراضی برای واگذاری به شرکتهای فناور و دانش بنیان استان با حضور فرماندار اردبیل 

 بازدید از پروژه در حال احداث ساختمان اداری پارک علم و فناوری و ساختمان مرکز رشد و کارخانه نوآوری

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

انتخابگر پوسته

rsatm.ir