• ساعت کار 07:45 - 15:45

پارک علم و فناوری استان اردبیل

پذیرش در واحد موسسات و بازاریابی

DNNGo.DNNGalleryPro

  • شرایط پذیرش
  • گزينش دقيق شرکت­هاي
  • مدارک لازم

* داشتن وضعيت حقوقي کاملاً مشخص

  * دارا بودن سابقه فعاليت موفق

  * دارا بودن منابع پايدار مالي و اقتصادی

 * داشتن طرح فناورانه (طرح يا ايده بازارپسند كه اجراي آن مبتني بر تحقيقات و فناوري باشد و پژوهش­هاي آن انجام پذيرفته باشد)

* داشتن برنامه کاری مدون و مشخص جهت توسعه فعاليت­ها

  *در خدمت داشتن نيروهاي تمام وقت در راستاي فعاليت مورد نظر

شرکت­هاي فناور با زمينه فعاليت در کليه رشته­ ها مي­توانند در پارک مستقر شوند. استقرار شرکت­ها پس از مراحل پذيرش، تکميل مدارک مورد نياز و عقد قرارداد استقرار انجام مي­گيرد. همچنين با توجه به ضوابط حاکم بر استقرار شرکت­ها و ساير معيارها و اولویت ها براي گزينش دقيق شرکت­هاي فناور متقاضي استقرار در پارک به شرح ذيل مي­ باشد:

 -موسسات فعال در زمينه انتقال و اشاعه فناوري و همچنين جذب و بومي سازي فناوري

 -ميزان گردش مالي ساليانه

- كادر اصلي شركت و ميزان تحصيلات و سوابق كاري پرسنل شركت و ميزان هم­ راستايي آن­ها با ايده محوري و وجود سابقه علمي و تحقيقاتي مرتبط با فعاليت در تيم كاري

 - ميزان نوآوري و فناور بودن ايده محوري شركت

 - پيش ­بيني برنامه مالي شركت و گردش ماليانه ساليانه پنج ساله آتي شركت

 - ارتباط با دانشگاه يا مراكز تحقيقات

 - اهداف شركت از استقرار در پارك

 - ثبت اختراع و يا ثبت مالكيت فكري داخلي يا بين­ المللي

 - ميزان آلايندگي محيط زيست بصورت مستقيم و غير مستقيم

 - ميزان فضاي مورد نياز براي استقرار

 - ميزان فضاي در اختيار شركت در خارج از پارك (دفتر، كارگاه و...)

 - ميزان استفاده از تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي

- ميزان پژوهشي بودن و سابقه انجام پروژه­ هاي پژوهشي دولتي و يا خصوصي توسط شركت و اعتبار آن­ها

- ميزان ايجاد فرصت­ها بصورت مستقيم و يا غير مستقيم در راستاي بهبود اهداف پارك با استقرار شركت (بعد از استقرار(

- ميزان انطباق زمينه فعاليت شركت با اولويت­هاي پژوهشي تعريف شده توسط دولت و پارك در آن سال

- نحوه و ميزان ارتباط شركت با شركت­هاي خارجي

  - ميزان حضور فعال در نمايشگاه­ها و يا سمينارهاي مطرح و مرتبط با حوزه كاري در سطح داخلي يا بين­ المللي

  - ميزان نوآوري و بومي بودن ايده

جهت ثبت درخواست شرکت باید مدارک زیر به پارک علم و فناوری استان اردبیل تحویل گردد :

کپی اساسنامه شرکت

آگهي تاسيس و تغييرات شرکت درج شده در روزنامه رسمي کشور

کپی اظهار نامه ثبت شرکت

اساس نامه شرکت، چارت سازماني شرکت

آخرين ليست بيمه شدگان و اظهار نامه مالياتي

خلاصه ای از سوابق فعالیتهای شرکت

بروشور، کاتالوگ و … شرکت

کپی شناسنامه و کارت ملی اعضا هیأت مدیره

کپی مدارک تحصیلی اعضا هیأت مدیره

CD حاوی اطلاعات از سوابق و فعالیت های شرکت

حضور در دوره ها و کارگاههای آموزشی ، همایش ها ، نمایشگاه ها

داشتن ثبت اختراع ، کسب رتبه و جوایز در جشنواره ها و نمایشگاه ها و قراردادهاي منعقده

rsatm.ir