• ساعت کار 07:45 - 15:45

پارک علم و فناوری استان اردبیل

آرشیو

مرکز نواوری مشترک شهرستان نمین مشترک بین پارک علم و فناوری اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی تکمیل و راه اندازی می شود

دوشنبه, 13 دی,1400

مرکز نواوری مشترک شهرستان نمین مشترک بین پارک علم و فناوری اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی تکمیل و راه اندازی می شود

مرکز نواوری مشترک شهرستان نمین مشترک بین پارک علم و فناوری اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی تکمیل و راه اندازی می شود.رییس پارک علم و فناوری اردبیل به همراه فرماندار شهرستان نمین و رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در بازدید از این مرکز گفت:
در تکمیل و توسعه زیست بوم فناوری و نواوری استان مرکز نوآوری شهرستان نمین به عنوان پنجمین مرکز در استان کار خود را آغاز نمود. مجوز این مرکز در سفر معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری صادر و با مجوز این معاونت کار خود را شروع کرده است.

دکتر ابراهیم پور افزود: این مرکز بستر مناسبی برای فناوران شهرستان نمین بویژه صنایع خلاق فراهم خواهد آورد. در آینده نزدیک با اماده سازی زیرساخت لازم مرکز رشد این شهرستان نیز راه اندازی خواهد شد.

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

انتخابگر پوسته

rsatm.ir