• ساعت کار 07:45 - 15:45

پارک علم و فناوری استان اردبیل

واحدهای پیش رشد

142

واحدهای فناور مرکز رشد

56

واحدهای فناور موسسات

92

شرکت های خلاق

8

شرکت های دانش بنیان

33

مرکز رشد جامع واحد های فناور

مرکز رشد مشترک تخصصی کشاورزی

مرکز نوآوری و شتابدهی خدمات شهری

مرکز رشد شهرستان پارس آباد مغان

مرکز رشد شهرستان گرمی مغان

مرکز رشد شهرستان مشگین شهر

گالری ویدیو و تصاویر

تازه های تکنولوژی

rsatm.ir