• ساعت کار 07:45 - 15:45
فا | EN | AR

About the Committee

 

در دهه های اخیر با توجه به تحولات مختلف اقتصادی، اجتماعی و فناورانه مانند افزایش شهرنشینی، تغییر در الگوی مصرف و میزان مصرف گرایی و افزایش نفوذ و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، زندگی بشر با چالش ها و مسائل جدیدی در سبک زندگی و محیط زیست مواجه شده است. پدیده‌هایی مانند چاقی و پیری جامعه، کمبود منابع آبی پایدار، تغییرات آب و هوایی، آلودگی هوا، ایمنی و امنیت غذایی و پسماند در دهه های اخیر به مسائلی کلیدی برای بشر تبدیل شده اند که آینده و بقای ما را تحت تأثیر خود قرار می دهند. با این وجود این چالش ها در نوع خود پارادایم جدیدی از زندگی را رقم زده است که مملو از فرصت ها و الگوهای نوین کسب و کار می باشد. با عنایت به اینکه محور توسعه اقتصادی استان اردبیل بخش کشاورزی و گردشگری می باشد و حدود ۸۰ درصد فعالیت های توسعه نوآوری و فناوری بایستی در زمینه های مختلف کشاورزی و گردشگری توسط پارک علم و فناوری استان متمرکز گردد، لذا جهت تغییر و تبدیل به روش های تولیدات محصولات کشاورزی سنتی و معیشتی ۱۲۰ هزار بهره بردار در کشور در بخش کشاورزی استان به روش‌های نوین تولیدات کشاورزی و کشاورزی دقیق و پذیرش و گزینش ایده های نوآورانه و فناورانه از طرف ایده پردازان و حمایت و هدایت صاحبان ایده ها به سمت تشکیل شرکت های دانش بنیان و نهایتاً به یک کسب و کار فناورانه ضرورت به تشکیل کمیته تخصصی توسعه نوآورانه و فناورانه در صنعت کشاورزی، آب و خشکسالی و محیط زیست در پارک علم و فناوری استان تشخیص و اقدام به عمل آمد. اعضای این کمیته متشکل از پژوهشگران و کارشناسان متخصص و متبحر در حوزه های مورد نیاز بخش کشاورزی استان می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNN