• ساعت کار 07:45 - 15:45
فا| EN| AR

پارک علم و فناوری استان اردبیل

آغاز عملیات آماده سازی اراضی برای واگذاری به شرکتهای فناور و دانش بنیان استان با حضور فرماندار اردبیل

Thursday, July 21, 2022

آغاز عملیات آماده سازی اراضی برای واگذاری به شرکتهای فناور و دانش بنیان استان با حضور فرماندار اردبیل

آغاز عملیات آماده سازی اراضی برای واگذاری به شرکتهای فناور و دانش بنیان استان با حضور فرماندار اردبیل 

 بازدید از پروژه در حال احداث ساختمان اداری پارک علم و فناوری و ساختمان مرکز رشد و کارخانه نوآوری

Please login or register to post comments.

Theme picker

rsatm.ir