• ساعت کار 07:45 - 15:45
فا| EN| AR

پارک علم و فناوری استان اردبیل

دیدار رییس پارک علم و فناوری استان اردبیل با سفرا و رایزنان کشورهای عضو اکو در زمینه معرفی پارک اردبیل و شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در آن

Saturday, April 29, 2023

دیدار رییس پارک علم و فناوری استان اردبیل با سفرا و رایزنان کشورهای عضو اکو در زمینه معرفی پارک اردبیل و شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در آن

در حاشیه نشست تخصصی سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی استان اردبیل با سفرا و رایزنان کشورهای عضو اکو صورت گرفت: دیدار رییس پارک علم و فناوری استان اردبیل با سفرا و رایزنان کشورهای عضو اکو در زمینه معرفی پارک اردبیل و شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در آن؛

به گزارش روابط عمومی و امور بین المللی پارک علم و فناوری استان اردبیل در حاشیه نشست تخصصی سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی استان اردبیل با سفرا و رایزنان کشورهای عضو اکو رییس پارک با سفرا و رایزنان کشورهای ترکیه، کاردار اول سفارت تاجیکستان، کاردار اول سفارت ترکمنستان و ... دیدار و مذاکره کرد.

دکتر یوسف عباسپور در این نشست و به معرفی پارک علم و فناوری اردبیل پرداخت. اهم مذاکرات وی در ارتباط با شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور و صادرات محصولات تولیدی فناورانه و صادرات محصولات این شرکت ها و عقد تفاهم نامه های همکاری و همچنین بین المللی سازی روابط پارک بود.

Please login or register to post comments.

Theme picker

rsatm.ir