• ساعت کار 07:45 - 15:45

پارک علم و فناوری استان اردبیل

DNNGo.DNNGalleryPro

شرایط پذیرش واحدهای پارک

جهت دانلود فایل به لینک زیر مراجعه کنید
rsatm.ir