حوزه معاونت فناوری و پشتیبانی

 • مسئول بخش
 • اهداف و ماموریت ها
 • وظایف و اختیارات
 • شرح خدمات سازمان
 • قوانین و مقررات
 • تماس با واحد


                                                                                                                                                                                 

معرفی دکتر علی اشرف سلطانی

معاونت فناوری و پشتیبانی پارک علم و فناوری استان اردبیل

  (لینک صفحه در سایت دانشگاه محقق اردبیلی)  

 

سوابق اجرایی و مسئولیت ها:

 • رئیس گروه برنامه‌ریزی پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی
 • رئیس دبیرخانه‌های هیأت جذب، هیأت امناء و هیأت ممیزه دانشگاه محقق اردبیلی
 • مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی
 • مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه محقق اردبیلی
 • رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محق اردبیلی
 • عضو کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه محقق اردبیلی
 • معاونت فناوری و پشتیبانی پارک علم و فناوری استان اردبیل( از مورخ 1403/01/01)

 

 

سوابق تحصيلي و مطالعاتی

دکترا دانشگاه تهران مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک 1391/06/05
کارشناسی ارشد  دانشگاه  تهران مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک 1385/11/07
کارشناسی  دانشگاه گیلان مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک 1383/04/29
                                          

  

 • ترویج فرهنگ کارآفرینی، اشتغال و تولید ثروت از طریق تجاری سازی دستاوردهای فناورانه و دانش بنیان
 • ارتقای سطح علمی و فناوری استان از طریق توسعه مراکز نوآوری، مرکزرشد ،موسسات و شرکت های خصوصی دانش بنیان
 • حمایت از تجاری سازی ایده های نوآورانه در عرصه های مختلف
 • بهبود صنایع و محصولات داخلی از طریق فناوری های نو و دستاوردهای علمی
 • ایجاد زیرساخت های لازم جهت فعالیت هسته های نوآور، واحدهای فناور، شرکت های دانش بنیان و دیگر اعضاء زیست بوم نوآوری استان

 

 • ارتقای کیفیت خدمات
 • تمرکز فعالیت در خلق، توسعه و انتقال فناوری  
 • طراحی و ارتقای نظام سنجش عملکرد و بهره‌وری پارک علم و فناوری و واحدهای مستقر
 • استقرار نظام همکاری با دانشگاه و صنعت
 • پایش فناوری‌های آینده و کمک به تجاری‌سازی فناوري و نوآوري در محصولات فناورانه
 • بسترسازی برای توسعه و ارتقای کارآفرینی،تحقیق و توسعه، نوآوری و مالکیت فکری
 • توسعۀ صادرات محصولات دانش‌بنیان و فناورانه
 • نظارت بر فعالیت های شرکت های فناور و دانش بنیان
 • نظارت بر فعالیت فن بازار منطقه ای
 • مدیریت حوزه فناوری و اطلاعات
 •                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 • سیاستگذاری و نظارت در امور بازاریابی و خدمات فنی و تخصصی پارک
 • نظارت بر فرایند پذیرش و استقرار مراکز رشد، مراکز نوآوری و موسسات در پارک
 • نظارت بر انجام فعالیتهای آموزشی درون سازمانی و برون سازمانی
 • برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد مراکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری و پردیس های فناوری
 • برنامه ریزی برای تامین فضاهای کالبدی پارک به منظور توسعه فضای واحدهای مختلف پارک و پیش بینی اعتبارت عمرانی مورد نیاز
 • نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی و حقوقی و اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه
 • تدوین اساسنامه ها و آیین نامه های مورد نیاز
قوانین، آئین نامه ها، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها، و اسناد بالادستی مرتبط با زیست بوم نوآوری و فناوری کشور

قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی


آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه ها


اسناد بالا دستی

contact-usتماس با ما: 04533525373   داخلی 116 

 

DNN