پارک علم و فناوری استان اردبیل

فراخوان واگذاری اراضی سایت مرکز پارک علم و فناوری اردبیل واقع در شهرک الهیه

شنبه, 11 تیر,1401

فراخوان واگذاری اراضی سایت مرکز پارک علم و فناوری اردبیل واقع در شهرک الهیه


پارک علم وفناوری استان اردبیل در سال "تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین" در نظر دارد تعداد محدودی از قطعات اراضی سایت مرکزی خود واقع در شهرک الهیه اردبیل را به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره بلند مدت (تا حد اکثر 99 ساله) واگذار نماید.

آخرین مهلت ارائه درخواست به امور عمرانی پارک علم و فناوری اردبیل جناب آقای مهندس اشرافی 

25 تیر ماه 1401

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

انتخابگر پوسته

rsatm.ir