با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛  دکتر یوسف عباسپور به ریاست پارک علم و فناوری اردبیل منصوب شد.
5200

با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ دکتر یوسف عباسپور به ریاست پارک علم و فناوری اردبیل منصوب شد.

با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛

دکتر یوسف عباسپور به ریاست پارک علم و فناوری اردبیل منصوب شد.


 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی دکتر یوسف عباس پور گیلانده را به سمت رئیس پارک علم و فناوری اردبیل منصوب کرد.

امتیاز دهی

بدون رتبه
رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

اشتراک

Print
DNN