پارک علم و فناوری استان اردبیل

تاریخچه پارک علم و فناوری استان اردبیل


پارك­هاي علم و فناوری به عنوان يكي از نهادهاي اجتماعي موثر در امر توسعه فناوری و به تبع آن، توسعه اقتصاد دانش‌مدار و اشتغال‌زايي تخصصي مورد توجه بسياري از كشورهاي جهان واقع شده است. پارك‌هاي علم و فناوری، محيط‌هايي مناسب براي استقرار و حضور حرفهاي شركت­هاي فناوری كوچك و متوسط، واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع و موسسات پژوهشي است كه در تعامل سازنده با يكديگر و با پارک­ها به فعاليت­هاي فناوری اشتغال دارند. هدف نهایی اين همنشيني، ايجاد چشمه‌هاي فناوری و تسهيل فرآيند جذب، ارتقا و انتشار آن است به نحوي كه تمامي و يا بخش‌هاي عمده‌اي از فعاليت­هاي منتهي به محصولات فناوری در اين پارك­ها به صورت حرفه‌اي قابل انجام باشد. اهّم اين فعاليت­ها شامل بازارسنجي، ايده­پردازي، پژوهش علمي، طراحي مهندسي، نمونه­سازي، طراحي صنعتي، استانداردسازي، تدوين دانش فني، ثبت مالكيت فكري، فروش و عمليات مستشاري بعدي براي تحقق محصولات فناوری در عرصه توليد صنعتي و همچنين عرضه ساير خدمات تخصصي مي‌باشد. همكاري­هاي بين‌المللي براي استفاده از تجارب جهاني و همچنين حضور موثر در بازارهاي فناوری جهان از اهداف راهبردي پارك­هاي علم و فناوری  است(اساسنامه پارك­هاي علم و فناوری ).

پارك‌هاي علم و فناوري، از ديدگاه اتحاديه بين المللي پارك‌هاي علمي سازماني است كه به وسيله متخصصان حرفه‌هاي مديريت شده و به منظور افزايش ثروت جامعه، به ترويجفرهنگ نوآوري و رقابت ميان كسب وكارهاي مرتبط با نهادهاي دانش بنيان مي‌پردازد

 اين تعريف انواع مختلف پارك‌ها از قبيل پارك هاي فناوري، قطب‌هاي فناوري ، پاركهاي تحقيقاتي و شهرك‌هاي علمي و شهركهاي فناوري را شامل مي‌شود.

آئین‌نامه تاسیس پارک‌های علم و فناوری مصوب 17/12/1381 گردید و پارک علم و فناوری استان اردبیل در تاریخ 4/8/1393 توسط شورای گسترش آموزش و در کمیته ی تخصصی فناوری با تأسیس پارک علم و فناوری استان اردبیل موافقت اصولی گردید و طبق ابلاغیه 13/ 10/ 1393 برنامه پیش‌بینی  شده برای استقراد پارک  در نظر گرفته شد و مقرر گردید 80٪ فعالیت‌های پارک فناوری در زمینه‌های تخصصی کشاورزی بیوتکنولوژی و صنایع وابسته به آن، گردشگری و توریست و صنایع وابسته به آن و 20 درصد در سایر زمینه ها تمرکز یابد.

 

RSS
1345678910انتها
rsatm.ir