روابط عمومی و امور بین الملل

  • واحد روابط عمومی و بین الملل
  • اهداف و شرح وظایف روابط عمومی
  • اهداف و شرح وظایف روابط بین الملل

واحد روابط عمومی و بین الملل از واحدهای حوزه ریاست بوده که در راستای اطلاع رسانی و فراهم سازی زمینه های لازم در تعاملات خارجی و داخلی فعالیت می کند. این واحد مسئول

برقراری تعاملات سازنده و هماهنگی با ادارات، سازمانها یا نهادها بوده و تصویر و چگونگی این وظایف را به بیرون به درستی ارائه میدهد.


 


   -  پیگیری و اجرای دستورات رئیس پارک.
  - جواب گوئی و رسیدگی به مشکلاتی که ارباب‌رجوع با واحدهای مختلف پارک
  - برنامه‌ریزی در جهت ارتباط با صاحب‌نظران، اندیشمندان، متخصصین، نخبگان و کارآفرینان به‌منظور جلب حمایت آنان و انتقال دانش فنی.
  - برنامه‌ریزی و اداره امور استارت آپ ها، کنفرانس‌ها و سمینارها
  - ارائه اخبار و اطلاعات به بیرون
  - روزرسانی و ارائه اطلاعات لازم در سایت اینترنتی پارک
  - تهیه عکس و فیلم از جلسات و مناسبت ها
  - عضویت در مجامع بین المللی و داخلی

 


 


  - ارتباط با رایزنان اقتصادی و سفارتهای خارج از کشور و اتاقهای مشترک کشورهای مربوطه
  - سفیران
  - رایزنان اقتصادی
  - اتاقهای مشترک
  - استخراج تقویم بازدید از نمایشگاه¬های پارک علم و فناوری و کشورهای روسیه، ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان، ارمنستان، امارات، ترکیه، عمان، هند، گرجستان، تاجیکستان،

مجارستان و ...
  - تدوین برنامه سیاست خارجی سالانه
  - ارائه فراخوان (هر سه ماه)
  - شناسایی دفاتر تجاری ایران در کشورهای خارج (با اتاق ایران) برای داشتن نمایشگاههای دائمی
  - دسترسی به مناقصات کشورهای همسایه (از طریق سفارتخانه ها)
  - استخراج نمایشگاههای اختصاصی ایران در خارج از کشور (سازمان توسعه تجارت)
  - اختصاص پاویون برای تولیدکنندگان در نمایشگاههای اختصاصی ایران در خارج از کشور
  - اعزام و پذیرش هیات و دعوت از سفرای خارجی مقیم تهران و دانش بنیانهای هم ردیف کشورهای مختلف
  - استفاده از دانش فنی پارک های علم و فناوری خارجی (به ویژه: سنگاپور- مالزی- مجارستان- ترکیه)
  - پیگیری ملاقاتها با مسئولین پارک علم و فناوری انجام شده
  - تشکیل جلسه با تمامی ارگان ها برای عقد تفاهم نامه و شروع همکاری مدون (با تخصیص نیروی مسوول برای پیگیری و تداوم)
  - تشکیل کمیته یا کمسیون تخصصی برای: معدن- گردشگری- صنعت- کشاورزی- خدمات- آموزش
  - جذب سرمایه¬گذار خارجی و ارائه امتیازات ویژه برای سرمایه¬گذاران
  - برگزاری استارت آپ های مشترک بین المللی

 

DNN