پارک علم و فناوری استان اردبیل

اعضای کمیته ایثارگران فناور پارک علم و فناوری اردبیل

نام و نام خانوادگی

 

عنوان

 

تخصص

 

محل کار

 

شماره تماس

 

حبیب ابراهیم پور
 
رئیس کمیته استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه محقق ردبیلی رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل 09143553950
بهروز بهرام نژاد
 
دبیر کمیته کارشناس شیمی پولیمر مدیر عامل شرکت آ.اف.سبلان 09141526276
دامون نوری
 
عضو کمیته کارشناس الکترونیک مدیر عامل شرکت بنیان مرصوص دامون 09149526183
صمد صمدی نمین
 
عضو کمیته   مدیر عامل شرکت بسته بندی گل نسترن 09354946635
غلامعلی صفری
 
عضو کمیته فقه و مبانی حقوق اسلامی پارک علم و فناوری استان اردبیل 09144568098
         

 

 

 

 

 

 

 

 

RSS
1345678910انتها
rsatm.ir