پارک علم و فناوری استان اردبیل

اهداف و وظایف

 

1- تبادل دانش و تجربیات بخش تحقیق و اجرا در راستای توسعه فعالیت های مشترک

2- کاربردی نمودن پژوهش ها و تجاری سازی آن در راستای رفع نیاز های جوامع هدف

3- کمک به تربیت نیروی انسانی متخصص و توانمند سازی تجربی خانواده بزرگ شهدا و ایثارگران

4- همکاری آموزشی برای ارتقاء علمی کارشناسان دو مجموعه

5- برطرف ساختن معظلات و چالش ها در حوزه ی مطالعات و پژوهش و پرهیز از موازی کاری

6- تسریع در تحقق توسعه پایدار

 

 

 

 

 

 

 

 

RSS
1345678910انتها
rsatm.ir