پارک علم و فناوری استان اردبیل

Text/HTML

درباره کمیته ایثارگران فناور پارک علم و فناوری اردبیل


به منظور برقراری ارتباط سازمان یافته بین پارک علم و فناوری استان اردبیل و اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل و بهره گیری از امکانات و پتانسیل های هر یک از

طرفین تفاهم نامه و نیز بهره مندی از تخصص های مختلف علمی، تحقیقاتی، آزمایشگاهی، کارگاهی، کتابخانه ای و امکانات بالقوه و بالفعل پارک علم و فناوری توسط سایر بخش

های جامعه در جهت رفع معضلات، چالش ها، مشکلات و ایجاد همکاری های مشترک و کمک به بنیاد به عنوان یک نهاد حمایتی، این تفاهم نامه بین پارک علم و فناوری اردبیل و

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران منعقد و اجرا میگردد.

RSS
1345678910انتها
rsatm.ir