پارک علم و فناوری استان اردبیل

اعضای کمیته زیست فناوری

 

 

نام و نام خانوادگی

عنوان

تخصص

محل کار

شماره تماس

دکتر اشرفی دبیر کمیته    

maomostafa@gmail.com

09143469402

RSS
1345678910انتها
rsatm.ir