پارک علم و فناوری استان اردبیل

 

درباره کمیته

فناوری نانو را موج چهارم انقلاب صنعتی می‌دانند. فناوری که امروزه اکثر شئون زندگی انسان را تحت تأثیر خود قرار داده است. همگام شدن با توسعه و رشد فناوری نانو در سطح جهانی و  تولید علم و تبدیل آن به ثروت در وهله اول نیازمند ارتقای دانش و فناوری‌های وابسته به این حوزه و در وهله دوم نیازمند برنامه ریزی یکپارچه و هدفمند می باشد که قطعا سرمایه‌گذاری قابل توجهی را در زمینه تحقیق و توسعه می‌طلبد. در همین راستا  و با توجه به  وجود استعداد ها و ظرفیت های بالقوه در استان اردبیل در این حوزه و اهمیت فناوری نانو به عنوان یک پیشران توسعه ای کارگروه نانوفناوری در پارک علم و فناوری ایجاد گردیده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSS
1345678910انتها
rsatm.ir