دیدار مشترک رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل با مدیران محترم کشت و صنعت و دامپروری مغان
759

دیدار مشترک رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل با مدیران محترم کشت و صنعت و دامپروری مغان

دیدار مشترک رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل با مدیران محترم کشت و صنعت و دامپروری مغان

در این دیدار در خصوص راه اندازی پردیس مشترک پارک علم و فناوری استان اردبیل با مدیران محترم کشت و صنعت و دامپروری مغان مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص تامین فضای فیزیکی برای استقرار شرکت ها و واحدهای فناور در آن مجموعه توافق صورت گرفت. همچنین ریاست پارک علم و فناوری پیشنهاداتی را در مورد دانش بنیان شدن مجموعه کشت و صنعت مغان و استفاده از این ظرفیت در منطقه شمالغرب کشور ارائه دادند.

امتیاز دهی

بدون رتبه
رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

اشتراک

Print
DNN