اولین نشست کمیته نیازسنجی معاونت فناوری و پشتیبانی پارک علم و فناوری استان
1111

اولین نشست کمیته نیازسنجی معاونت فناوری و پشتیبانی پارک علم و فناوری استان

اولین نشست کمیته نیازسنجی معاونت فناوری و پشتیبانی پارک علم و فناوری استان 


در این نشست که با حضور اعضای کمیته نیازسنجی و کارشناسان پارک علم و فناوری اردبیل برگزار شد اعضا در خصوص اهداف و چگونگی برگزاری رویداد تانا گفتگو کردند. مقرر شد تا کارگروه تخصصی احصا نیازهای فناورانه به صورت تخصصی موارد مربوطه را با مراجعه به واحدهای صنعتی اخذ نمایند. در این راستا همکاری های لازم با سازمان صمت و شرکت شهرک های صنعتی انجام شد.

امتیاز دهی

بدون رتبه
رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

اشتراک

Print
DNN