جلسه توجــیهی دریافت تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه 1402 در دانشگاه محقق اردبیلی
268

جلسه توجــیهی دریافت تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه 1402 در دانشگاه محقق اردبیلی

جلسه توجــیهی دریافت تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه 1402 در دانشگاه محقق اردبیلی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک عــلم و فناوری اردبیل، جلسه توجــیهی و رفـع موانع دریافت تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه 1402 با حضور کارشناس واحد موسسات پارک عــــلم و فناوری و با حضور واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه محقق اردبیلی برگزار گردید. به منظور حــمایت از تولیدات فناورانه و دانش بنیان و ارتقای ســطح بهره وری تولیدات، تســهیلات بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1402، با هــدف کمک به تامین داخلی تجــهیزات مــورد نیاز، پیاده ســازی طرح های توسعه ای و اشتغال آفرین و تکمیل زنجیره ارزش در حوزه های مختلف، ابلاغ گردیده است.

امتیاز دهی

بدون رتبه
رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

اشتراک

Print
DNN